Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

La Vanguardia

Entrevista a José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol, President d'Alter Mútua dels Advocats

"Som una Mútua d'advocats i per a advocats"

Alter Mútua dels Advocats, la mutualitat dels advocats, compleix 175 anys

José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol és el President d'Alter Mútua dels Advocats una mutualitat d'advocats i per a advocats que va néixer a Barcelona, va créixer a Catalunya i actualment està al servei de tots els advocats d'Espanya.

-En primer lloc em permetrà fer-li una pregunta amb una resposta segur òbvia per a vostè però potser no per a molts joves advocats i futurs professionals... per què una Mútua i què ofereix a l'advocat en ple segle XXI?
M'agrada molt que me la faci, aquesta pregunta! I m'agrada perquè en plena segona dècada d'aquest nou segle la nostra professió d'advocats continua estant al moll de l'os de la nostra societat, participant a la seva vertebració, donant suport fonamental a les seves institucions, vigilant i garantint l'eficaç accés a la justícia de tots els ciutadans i, en definitiva, participant activament en el manteniment de l'estat del benestar. 
I és una tasca ben feixuga! I aquesta tasca feixuga és també particular i diferent a la d'altres professionals, i ens provoca necessitats de cobertura en matèria de previsió personal específiques i diferents per a les que hem de trobar cobertures igualment específiques i diferents. I no parlo de corporativisme, ni de privilegis, ni d'exclusivitats, parlo de les nostres necessitats com a advocats que sols poden ser idealment cobertes per qui millor les coneix, és a dir, per nosaltres mateixos. Això és precisament el que ofereix la Mútua: cobertures específiques per a l'advocat i per a la seva família. Ni més ni menys!
Aquesta és la realitat i l'empenta de la Mútua en ple segle XXI: mentre hi hagi advocats la Mútua estarà al seu costat perquè Mútua és consubstancial a advocat!! 
 
- Diu que la Mútua estarà sempre al costat de l'advocat però... des de quan ho està?
Parlàvem que som una mútua del segle XXI però si això és veritat també hem de reconèixer que estem orgullosos del nostre llarg passat. Aquest any a la Mútua celebrem el nostre 175è aniversari. El 29 d'octubre de 1840 es va tancar el procés constitutiu iniciat per la Junta General de socis fundadors del Col·legi de Barcelona que va donar lloc al naixement de l'Associació de Socors Mutus dels Advocats de Catalunya. A la Mútua som continuadors de la tasca d'aquells primers pioners i hereus del seu esperit i de la seva missió.
175 anys són molts anys. Al llarg de tot aquest temps han estat molts els companys advocats que han dedicat el seu saber i una part important del seu temps i dels seus esforços per "dirigir la nau" de la nostra Mútua. Com deia, 175 anys són molts anys. A mi m'agrada resumir que la Mútua va néixer a Barcelona al segle XIX, va créixer a Catalunya durant el segle XX i s'ha posat al servei de tots els advocats espanyols en aquest segle XXI.
 
-Bé, la raó de ser de la Mútua és clara i la seva experiència també... però podria destacar allò que fa diferent la seva cobertura de la que pot trobar l'advocat en qualsevol altra entitat asseguradora del mercat?
Amb molt de gust! La Mútua és una entitat asseguradora privada sense ànim de lucre constituïda sota els principis de la solidaritat i l'ajut mutu i a la que els advocats i les seves famílies s'uneixen voluntàriament per accedir a prestacions i serveis en l'àmbit de la Previsió Social.
La cobertura que atorga la Mútua als seus mutualistes ha de ser eficaç, eficient i solvent. És a dir, no sols oferim unes prestacions específiques per als advocats sinó que, a més a més, aquestes han de respondre a les necessitats del col·lectiu, han de ser innovadores, de qualitat i competitives en un mercat assegurador molt madur el que es tradueix en oferir el millor preu possible i garantint al mateix temps la viabilitat de les prestacions a qualsevol termini. 
La Mútua porta a terme la seva acció protectora de previsió en tot l'àmbit territorial espanyol, i està sotmesa a una doble supervisió, general de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Ministeri d'Economia i Competitivitat, per a tots els aspectes de la seva activitat asseguradora i particular de la Direcció General de Seguretat Social, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per als aspectes d'entitat privada alternativa al Sistema Públic de Pensions. La Direcció de Política Financera de la Generalitat de Catalunya exerceix tasques d'informació i suport.
 
-L'adhesió a la Mútua és voluntària o obligatòria per qualsevol advocat espanyol?
Aquest és un dels nostres principis fonamentals com a entitat: la llibertat. La llibertat total i absoluta de l'advocat, tant en el moment d'adherir-se a la Mútua com durant tota la seva vida professional, per decidir quan, com i fins a quan vol estar amb la Mútua.
Però això que em pregunta és molt important: la Mútua no obliga a ningú ni a adherir-se ni a mantenir després l'adhesió contra la seva voluntat. La Mútua porta a terme una doble funció asseguradora en el marc establert per la Llei 30/1995 d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. Exerceix una modalitat asseguradora de caràcter voluntari i complementari al Sistema Públic de la Seguretat Social, i addicionalment exerceix una funció alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per als mutualistes advocats que exerceixen la seva activitat professional per compte propi. Així, i en l'àmbit de funció alternativa, qualsevol advocat amb exercici professional per compte propi pot escollir, per instrumentar la seva previsió social obligatòria entre la Seguretat Social Pública (RETA) o la seva mútua (mutualitat) privada, com ara la nostra Mútua.
La Mútua no obliga: l'advocat escull la que considera la millor opció!
 
-Abans parlava vostè de solvència... entenc que aquest és un tema fonamental per a un advocat a l'hora de triar entitat per a la seva previsió personal, i més encara si parlem d'invertir, normalment a llarg termini, els seus diners destinats a la jubilació?
Aquest torna a ser un punt clau per mirar d'esbrinar si la nostra oferta és una "oferta de màxima qualitat" per als advocats: la solvència de l'entitat és l'aspecte més important per sobre de qualsevol altre... però també la innovació, la rendibilitat, les noves tecnologies, les comunicacions, els entorns, les xarxes socials, etc., és fonamental i a la Mútua li dediquem molts esforços però totes aquestes coses, junt amb la resta que ens permet portar a terme la nostra activitat diària, no es més que la "condició necessària" davant de l'única "condició suficient" per garantir les prestacions, al termini que sigui, dels nostres mutualistes i companys: la solvència!!
 
-Hem parlat de la jubilació que ens hauria de preocupar a tots però que als joves els queda "molt lluny"... quines són les prestacions que té la Mútua previstes per als joves i què la fa diferent a tota l'altra oferta?
Té raó! Als joves no els importa gaire "la seguretat" o "el rendiment" d'uns diners "que encara no tenen". Encara que obtenir una bona rendibilitat anual per l'estalvi acumulat dels nostres mutualistes és una de les tasques a les que hi dediquem més esforços no és menys veritat que, pensant en els joves, hem dissenyat uns "paquets" de prestacions específics per a ells, amb cobertures "per aquí i ara" (com són els joves) perquè el jove advocat "comenci a usar" les prestacions de la Mútua "des que és jove" i no sols quan s'estigui a punt de jubilat d'aquí a 45 anys (si és que la gent encara es jubila aleshores o ja són tots com nosaltres, els advocats, que "no ens jubilem mai"!!).
De què li serveix a un jove advocat dir-li que li pagarem 100.000 € si es mor (tothom sap que els advocats "no ens morim mai", i menys els joves!!) o que li donarem una rendibilitat del 6% per uns estalvis que encara no té? El que la Mútua ha fet ha estat dissenyar les seves prestacions, i "l'activació" s'aquestes prestacions, en funció de l'edat i les necessitats familiars dels seus mutualistes. Així, tenim prestacions de despeses mèdiques, intervencions quirúrgiques, incapacitat transitòria (total o parcial!!), assistència sanitaria "d'activació immediata" i que el jove advocat pot "usar" des  s'ara mateix (com deia, els joves advocats "no es moren mai" però en conec molts que poden tenir un petit cop amb la moto o que porten ulleres o lents de contacte...).
 
-President Alonso-Cuevillas, el veig content amb el present de la Mútua i el felicito pel seu 175è aniversari... però "i ara què?", cap a on va la Mútua, aquella Mútua que diu vostè va néixer al segle XIX a Barcelona, va créixer al segle XX a Catalunya i està en ple segle XXI al servei de tots els advocats d'Espanya?
Fins al 2009 el nostre àmbit geogràfic d'activitat va estar limitat a Catalunya i sols és a partir d'aquesta data quan un canvi legislatiu previ ens ha permès iniciar l'oferta dels nostres serveis a la resta de l'Estat. La visió de la Mútua per als propers anys és confirmar el pes de la nostra implantació a Catalunya i continuar fora d'aquest àmbit fent-la extensiva a la resta del territori espanyol: volem que tots els advocats d'Espanya tinguin les mateixes opcions d'elecció que els advocats de Catalunya. 
Per facilitar l'accés als nostres serveis a tots els advocats, estem establint convenis de col·laboració, del tipus que tenim signats amb els 14 Col·legis d'Advocats catalans, amb Col·legis de la resta del territori espanyol. Fins el 2014 podem destacar els acords signats amb els col·legis d'Àlaba, Alcalà de Henares, Bizkaia, les Illes Balears, Granada, Lugo i Màlaga. Molt recentment, el passat 19 de febrer, vam signar un nou acord, aquesta vegada amb el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el més gran dels Col·legis de l'Estat, amb més de 70.000 col·legiats. A la Mútua som ben conscients que tenim molta feina per endavant si volem continuar prestant el millor servei. Ara a tots els advocats d'Espanya. Moltes gràcies. 
Alter Mútua

C. Roger de Llúria, 108, 08037, Barcelona, Barcelona, Catalunya, España

www.altermutua.com

/altermutua

@altermutua

902 512 777

932 071 185

Contacta con Alter Mútua