Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

La Vanguardia

Entrevista a Meritxell Gabarró i Sans, Advocada i directora de Gabarró Advocats – Herències –

"Com a hereu, puc reclamar més del que em deixen al testament?"

Advocada i directora de Gabarró Advocats – Herències –

-Com a hereus, quan tindrem dret a la quarta falcídia? 
La quarta falcídia sempre va lligada a un testament, en què la majoria dels béns que conformen el patrimoni del difunt ha estat llegada a altres persones, de tal manera que el romanent de l'herència resulta insuficient per a cobrir la quota mínima que la Llei reconeix a tot hereu, pel sol fet d'haver-ne estat instituït. Per tant, si l'hereu veu que el que li han deixat en herència no arriba a cobrir aquest 25% del 75 % dels béns, pot reclamar la quarta falcídia. Cal tenir en compte que un fill que ha estat nomenat hereu té dret a reclamar aquesta quarta falcídia i a més, la llegítima, perquè totes dues són compatibles.
 
-Quan es pot reclamar i a qui?
La quarta falcídia es pot reclamar un cop hi ha hagut la defunció, perquè aquest és el moment en què podem saber què hi diu al testament i, per tant, quins béns s'han llegat; quins béns queden al romanent de l'herència i, si aquests últims, són suficients per cobrir la quota mínima a què té dret l'hereu. I la reclamació es dirigirà a aquelles persones que hagin rebut els llegats, que podran pagar-la en diners o en part del que han rebut en concepte de llegat. Cal tenir molt en compte, però, que per poder-la reclamar l'hereu té sis mesos per fer un inventari dels béns, i la llei regula com s'ha d'elaborar. Certament, la quarta falcídia és un dret molt específic, gens fàcil de detectar si no s'hi està habituat, no només perquè no és coneguda, sinó perquè als testaments no hi apareix escrit cap reconeixement del dret, com sí que ocorre amb la llegítima. A totes les quartes falcídies que hem reclamat i negociat al despatx, els clients ignoraven que hi tenien dret. 
 
- La tendència és negociar la quarta falcídia?
El 90% dels assumptes del despatx, ja siguin herències, entregues de llegítimes, entregues de llegats, quartes falcídies, etc., finalitzen amb un acord. Una bona negociació és bàsica per evitar la judicialització de les herències, que són molt costoses i s'eternitzen innecessàriament, amb conseqüències tan desastroses com la davallada del patrimoni immobiliari. El nostre objectiu prioritari és sempre que les parts arribin a un acord sense haver de passar pel jutjat. 
 
-Com es gestiona a la pràctica la reclamació de la quarta falcídia?
Quan el client llegeix el testament i comprova que és hereu, ve al despatx perquè ens encarreguem de tramitar tota l'herència. A la primera reunió l'assessorem i, si hi ha dret a reclamar la quarta falcídia, ja la detectem i l'informem. Respecta la resta, apliquem el procedir habitual de totes les herències, és a dir, li preparem l'inventari dels béns i els valorem de la forma més avantatjosa possible, negociem i preparem les entregues dels llegats i de llegítimes amb la resta d'afavorits al testament i liquidem els impostos, fins que fem l'entrega de tota la documentació amb els béns al seu nom.
 
-La Llei permet que qui faci el testament prohibeixi la quarta falcídia. Una prova més de la importància d'una planificació testamentària prèvia…
Mentre que la llegítima només es pot prohibir en casos excepcionals, la Llei preveu que qui fa testament pugui prohibir que ningú reclami la falcídia i, per tant, s'assegura que el seu repartiment no es veurà alterat. 
 
-La fiscalitat juga un paper important en la planificació hereditària?
[Somriu...] Mentre haguem de pagar impost de successions i impost de plusvàlua municipal per rebre béns provinents de les herències, serà de vital importància per als futurs hereus haver planificat fiscalment les herències, entenent-ho com un exercici de prevenció i, alhora, de responsabilitat paternofilial. Al despatx elaborem molts estudis fiscals pensant en la futura càrrega fiscal que hauran de suportar els fills o les persones que hagin d'heretar, i en base als resultats, fem encaixar la voluntat dels clients i veiem quines peces podem canviar per tal que la quantitat d'impostos a pagar sigui inferior.
 
-Però aquesta planificació no només té beneficis en la part fiscal.
Els seus beneficis van més enllà perquè amb una bona planificació prèvia del testament, podem evitar problemes posteriors. Per tot això, és fonamental un bon assessorament en el testament, que és on cada persona indicarà clarament com vol repartir els seus béns i no hem d'oblidar que cada cas és diferent, així que la nostra feina és analitzar-los un per un, centrant-nos molt en el patrimoni i en les situacions o especificitats familiars, de manera que en funció del que cada client ens explica que necessita, assessorar-lo sobre la millor alternativa. És l'única manera de confeccionar testaments "a mida".

 

Gabarró Advocats - Herències

C. Provença, 286, 2n, 1a, 08008, Barcelona, Barcelona, Catalunya, España

www.gabarroadvocats.com

934 582 053

931 181 261

Contacta con Gabarró Advocats - Herències