Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

La Vanguardia

Generalitat de Catalunya

Ajuts a les famílies amb infants a càrrec

El Departament d’Acció Social i Ciutadania obre la convocatòria d’ajuts a les famílies amb infants a càrrec

El Programa d’ajuts i prestacions econòmiques per a famílies amb infants a càrrec és gestionat per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets a la Ciutadania des de l’any 2004, tot i que els ajuts s’inicien al 2003 amb l’atorgament de l’ajut universal per a famílies amb infants menors de tres anys. El Programa està conformat per quatre modalitats: prestació econòmica per infant a càrrec; prestació econòmica per part, adopció, tutela o acolliment múltiple; ajut per part, adopció, tutela o acolliment múltiple sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar i ajut per adopció internacional sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar.

El Programa d’ajuts i prestacions econòmiques per a famílies amb infants per aquest anys es divideix en les prestacions econòmiques universals, no sotmeses al nivell d’ingressos de la família i les que sí estan subjectes a la renda familiar. La quantia de la prestació és de 638 euros per infant menor de tres anys i 745 euros per infant menor de sis anys, en el cas de famílies nombroses o de famílies monoparentals. En el cas de les famílies amb infants menors de tres anys nascuts durant l’any 2005 i l’any 2008, i de les famílies amb infants menors de sis anys nascuts durant l’any 2002 i l’any 2008, els imports de la prestació econòmica s’atorguen de forma proporcional en funció del mes de naixement de l’infant.

L’’ajuda econòmica per part, adopció o acolliment múltiple poden demanar-la les famílies residents a Catalunya en les quals s’hagi produït un part múltiple entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2008  (ambdues dates incloses). La quantia de la prestació és de 663 euros per família en cas de part doble o adopció o acolliment simultani de dos infants, 1.020 euros per família en cas de part triple o adopció o acolliment simultani de tres infants i 1.224 euros per família en cas de part quàdruple o més, o adopció o acolliment simultani de quatre infants o més.

Quant als ajuts sotmesos al nivell d’ingressos de la família, les modalitats es divideixen per part, adopció o acolliment múltiple de dos o més infants i per adopció internacional. En el primer cas, és un ajut a famílies en les quals s’hagi produït un part, adopció o un acolliment múltiple i tinguin un nivell d’ingressos determinat. La quantia de l’ajut és de 2.448 euros (en el cas de les famílies que no superin set vegades l’IRSC: 53.151 euros de renda familiar ponderada segons el nombre de membres de la unitat familiar) i  3.264 euros per família (en el cas de les famílies que no superin cinc vegades l’IRSC: 37.965 euros de renda familiar ponderada).

Per la seva banda, els  ajuts per adopció internacional es donen a famílies que adoptin un menor o una menor i tinguin un nivell d’ingressos determinat, i la quantia de l’ajut és de 2.346 euros per família, en el cas que els ingressos familiars no superin 14 vegades l’IRSC: 106.302 euros de renda familiar, ponderada segons el nombre de membres de la unitat familiar. Aquest ajut s’atorga per família amb independència del nombre d’infants adoptats de forma simultània. 

______________________________________________________
Evolució del programa

Un any després que s’aprovés el Programa d’ajuts a les famílies, el 2004, s’amplià amb un nou ajut per part, adopció o acolliment múltiple sotmès a nivell d’ingressos. A l’any 2005, es realitzen dues noves modificacions. Per una banda s’incorpora la prestació universal per part, adopció o acolliment múltiple del qual es beneficien, aquell any, 271 unitats familiars. Per l’altra banda, s’equipara l’import de les famílies monoparentals a aquell import percebut per les famílies nombroses. Finalment l’any 2006 s’incorpora al programa l’ajut per adopció internacional.