Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

La Vanguardia

Reformes especialitzades en adaptacions de la llar

Reformagic ofereix modificacions en vivendes per a mitigar el grau de dependencia de gent gran o amb algun tipus de dicapacitat

Quan la mobilitat d'una persona pateix algun tipus d'alteració o disminució com a conseqüència de l'edat o d'algun tipus de discapacitat, és molt important intentar pal·liar o mitigar el grau de dependència i per aquest motiu és necessari realitzar una rehabilitació adaptada a les necessitats específiques de cada cas per tal d’aconseguir una llar sense obstacles i sense barreres arquitectòniques. Reformagic, empresa ubicada a Barcelona però que treballa arreu de Catalunya, ofereix aquests serveis, a més de reformes d’habitatges i disseny i rehabilitació d’interiors, entre d’altres.

Reformagic realitza aquelles modificacions que es puguin emprendre en l'àmbit físic que envolta aquestes persones, per millorar tant com sigui possible les dificultats de totes aquelles activitats quotidianes (neteja, cuina, exercici, etc.) i poder realitzar-les de manera més segura, senzilla i independent. En realitat, els avantatges d'aquesta adaptació de la llar són nombroses i rellevants, principalment pel fet que permet la prevenció de situacions perilloses i també perquè optimitza l'aprofitament de les capacitats funcionals de la persona, facilitant la realització de les seves activitats, amb el que s'aconsegueix un augment de la seva qualitat de vida que compensa amb escreix l'esforç i la despesa econòmica que comporta.
 
Com fer-ho
 
L'adaptació de la llar per a una persona gran, amb dependència o discapacitat suposa tot un repte ja que cal esbrinar exactament les necessitats concretes que han de ser ateses i satisfetes i determinar les solucions més adequades i convenients en termes d'utilitat, benefici i economia. Per això, el projecte de reforma ha de ser totalment personalitzat i fonamentalment pràctic, buscant en tot moment la senzillesa i el sentit comú.
 
De fet, la rehabilitació de l'interior d'un habitatge per fer-lo accessible a persones amb limitacions funcionals, és una obra bastant assequible tant a nivell tècnic com econòmic en la majoria dels casos, ja que les estructures i divisions interiors acostumen a ser susceptibles de modificació i la disponibilitat dels recursos disponibles per aconseguir l'accessibilitat és molt àmplia.
 
Solucions per a l'interior de la llar
 
En general, una de les solucions més importants per a la correcta adaptabilitat de la llar és la mobilitat. S'ha d'aconseguir la màxima llibertat de moviment possible a l'interior de l'habitatge per part de les persones amb limitacions funcionals i per aquest motiu és recomanable: Reformar les portes per poder realitzar el trànsit entre sales amb facilitat i si és possible per pressupost, instal · lar portes automàtiques. Les portes d'accés a l'habitatge ia l'estada principal han de tenir una amplada mínima de 80 cm. i la resta, mínim de 70 cm. Cal instal·lar agafadors a les parets, situant-los a una distància adequada ja que han de permetre mantenir l'equilibri, establir l'espai suficient en els passadissos i punts de gir, perquè es pugui maniobrar amb facilitat en una cadira de rodes. Els passadissos en línia recta no tindran una amplada inferior a 90cm i és convenient deixar l'espai suficient per inscriure un cercle de 120 cm de diàmetre lliure d'obstacles davant de la porta d'entrada i ealitzar una pavimentació fixa dels terres de l'habitatge amb material antilliscant, sense irregularitats ni obstacles.
 
A més, també és important crear un ambient adequat i confortable. L'equipament de l'habitatge ha d'estar fet d'acord amb les capacitats que encara conserva la persona amb discapacitat, proporcionant l'assossec i la tranquil·litat adequada. Finalment, la seguretat és fonamental; és convenient la instal·lació de detectors de fums i les alarmes pertinents, que han d'estar accessibles. Les instal·lacions d'electricitat, gas i aigua han d'estar en perfecte estat de manteniment i han de cobrir els requisits de seguretat exigits. per les companyies distribuïdores.
 
Altres serveis
 
A més d’adaptabilitat, Reformagic ofereix altres serveis: reformes integrals d’habitatges, disseny i rehabilitació d’interiors, reforma de locals comercials, reforma i disseny d’oficines, rehabilitació de façanes, rehabilitació de terrasses i patis interiors, administración de finques, reformes de cuines i banys, insonorització, instal.lacions de gas i projectes de domòtica entre d’altres.
 
___________
L’empresa
Reformagic està fomat per equip de professionals amb més de 15 anys d'experiència en rehabilitació i reforma d'habitatges, locals, etc, especialitzat en el disseny d'interiors i en l'eliminació de barreres a les llars de les persones amb mobilitat reduida. S’adapta qualsevol pressupost i garanteix tant la qualitat dels materials utilitzats com la dels treball realitzats. El seu principal objectiu és fer possible els desitjos dels nostres clients i estalviar-los temps, diners i preocupacions. Estan capacitats per dur a terme qualsevol tipus de projecte, ja sigui la reforma d'un bany o la rehabilitació integral d'un edifici, Escoltem activament els nostres clients per entendre i adequar-nos a les seves necessitats i ofereixen pressupostos molt competitius i sense compromís, gràcies al tracte directe (sense intermediaris) amb proveïdors i l'equip de professionals de l’empresa. Treballen amb pressupostos tancats i complim amb rigor el termini d'execució establerts i ofereixen un interlocutor que coordina l'equip tècnic professional de Reformagic, fa seguiment i vetlla pel bon funcionament de tot el procés. A més, acreditenla seva cobertura de riscos amb l'assegurança de responsabilitat civil corresponent, cuiden especialment la neteja i la higine durant to el procés i, especialment, al final de la reforma i, a més de l'eficàcia i l'eficiència, també destaquenper l'elegància i la funcionalitat dels nostres treballs. La transparència amb què treballem mereix la confiança dels nostres clients. Ofereixen una garantia mínima d'una any en totes les feines realitzades com a mostra del nostre compromís i responsabilitat més enllà del lliurament i pressupostos sense compromís, gràcies al tracte directe (sense intermediaris) amb proveïdors i l'equip de professionals de Reformagic.
 

Contacta con Reformagic