Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

El Punt Avui

Entrevista a Josep Moré, gerent de l’empresa APLICLOR

"El baix volum dels embassaments obliga a tractar l'aigua d'una forma més rigorosa"

Apliclor, amb instal·lacions situades en una parcel·la de 18.970 m2 a Sant Martí de Sesgueioles, fabrica equips pel tractament d’aigües i és l’únic fabricant d’equips generadors de diòxid de clor.

La sequera i el consegüent baix volum dels embassaments des dels quals s’abasteix a la majoria dels usuaris incideix en la qualitat de l’aigua, que concentra un major número de contaminants. Per aquest motiu, és en aquests temps quan el tractament de l’aigua, per tal que pugui ser potable, ha de ser més rigorós i exhaustiu. La firma Apliclor està especialitzada en el tractament de l’aigua i comercialitza productes per a la seva potabilització. Fundada l’any 1910, avui col·labora en el tractament de l’aigua del 98% dels grans abastaments de tot l’Estat, els quals proporcionen aigua a uns 35 milions d’habitants.
Quin és l’origen de l’aigua que es destina al consum humà?
En determinats municipis, de reduïda dimensió, l’aigua s’extreu de pous. Però el gran volum s’extreu de rius o embassaments. Cadascuna d’aquestes opcions té la seva problemàtica de tractament. Els pous poden tenir problemes de ferro, manganès, arsènic, filtracions orgàniques... etc,  i necessiten un tractament específic en cada cas. En els grans abastaments, la metodologia de tractament és, en general, més estàndar, encara que, per a adaptar-se a les condicions específiques de l’ aigua crua les instal.lacions de potabilització han de disposar de diferents opcions de tractament.

    -En general, la qualitat de l’aigua a Catalunya és bona?
Hi ha zones de Catalunya que tenen aigües de molt bona qualitat en origen, però desgraciadament no són la majoria. L’Administració està fent grans esforços per poder millorar i adequar constantment els tractaments de l’aigua i garantir la seva qualitat. Malgrat això, Catalunya no posseeix aigües de tanta qualitat i amb tanta quantitat com altres comunitats de l’Estat en aquest moment.

    -Incideix la quantitat en la qualitat de l’aigua?
Per descomptat que sí, donat que quan la quantitat d’ aigua emmagatzemada és baixa, la concentració de matèries a eliminar en el procés de tractament és molt més elevada. En aquestes circumstàncies el seu tractament és molt més dificultós. El baix volum dels embassaments obliga a tractar l’aigua d’una forma més rigorosa.
 
   -Quins paràmetres es fan servir per mesurar la qualitat de l’aigua?
Els paràmetres que s´uti­litzen són els que detalla la normativa vigent, que fixa les mesures de control en funció de la metodologia de tractament. Alguns indicadors s’han de mesurar de forma diària, altres setmanal o mensualment. A nivell de desinfecció, Apliclor aporta la tecnologia que permet monitoritzar i/o controlar els nivells de clor a la xarxa. Els nostres sistemes estan automatitzats, per la qual cosa són molt més fiables.

    -Apliclor és l’únic fabricant d’equips generadors de diòxid de clor a Espanya. Quines són les avantatges d’aquest producte?
És un producte de molt alta eficàcia en la desinfecció de l’aigua, donat que és més actiu en un ample rang de pH i evita la formació de subproductes en el procés posterior de tractament  amb clor. La fabricació d’equips de diòxid de clor és el resultat d’un projecte de D+i implementat a Apliclor que ens permet oferir un equip adaptat a cada necessitat, i sense haver d’ efectuar grans modificacions a la planta de tractament.

    -Quines accions ha dut a terme Apliclor per a contribuir a un consum d’aigua més responsable i a minimitzar la pèrdua en el seu procés de tractament?
Pel que fa al funcionament de la fàbrica hem aconseguit una reducció del 30% de consum d’aigua en el nostre procés de producció. Aquest esforç també l’ hem  traslladat als clients i, per tant, als usuaris, llançant al mercat un sistema de fons per filtres oberts per gravetat, que permet un estalvi aproximat d’un 10% en energia i en l’aigua que es fa servir en el procés de rentat.

    -Quins són els objectius a curt termini d’Apliclor?
El nostre principal objectiu és obrir delegacions arreu de l’Estat, ja que treballem a pràcticament totes les províncies del país. Sense cap mena de dubte ser més a prop dels nostres clients ens permetrà millorar el servei que els oferim i atendre millor les seves necessitats.
    Així mateix, tenim la intenció d’anar incorporant nous productes al mercat, dedicats, fonamentalment, a millorar la capacitat de tractament d’ aigua i a fer possible un millor rendiment dels processos. 

---------------------------
Els productes d’Apliclor
L’empresa té dues activitats principals: el subministrament de productes químics per al tractament de l’aigua, i els serveis d’enginyeria i  instal·lació / manteniment de plantes potabilitzadores. En ambdós casos està present arreu de tot l’Estat espanyol. Pels nuclis de població petits i mitjans ofereix un servei integral que inclou l’estudi previ, el disseny, el subministre d’equips, el muntatge i el manteniment posterior de la instal·lació de potabilització. D’altra banda, a les grans instal·lacions, la seva especialització és la desinfecció de l’aigua. Les metodologies de desinfecció que ofereix són el clor, el diòxid de clor, la cloraminació i la radiació ultraviolada.

Contacta con Apliclor